အထိေရာက္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ပရိတ္သတ္ဆီသုိ႔ သင့္ေၾကာ္ျငာကို အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ MyOpenAds

အထိေရာက္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ပရိတ္သတ္ဆီသုိ႔ သင့္ေၾကာ္ျငာကို အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ MyOpenAds

MyOpenAds ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ?
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ပထမဆံုးႏွင့္ အၾကီးဆံုး Online Ad Network တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Website ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းကေန မိနစ္ပိုင္းအတြင္း  ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ေသာ One Stop Ads Network တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အၾကီးဆံုး Online Ad Network ဆိုေတာ့ ဘယ္သူေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားလို႔လဲ?
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသိမ်ားၿပီး အေက်ာ္ၾကားဆံုး Website ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။

လူသိမ်ားၿပီး ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Website ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ?
လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Website ေတြကေတာ့ Eleven, 7Day, Myanmar Times, Mizzima, ThitHtooLwin, DVB, The Voice Weekly, Kumudra, The Yangon Times, Internet Journal, Pyaw Sa Yar, Buzzy, JFFUN.net, Digital Times, Trend Myanmar, Momolay, Democracy Today အစရိွေသာ Website မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ Website ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေၾကာ္ျငာရွင္ေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္လဲ?
တစ္လလွ်င္ Active Visitors ေပါင္း ၁၂.၅ သန္းဆီသုိ႔ ေၾကာ္ျငာအၾကိမ္အေရအတြက္ေပါင္း သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္အထိ ျပသေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာရွင္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳအျမတ္ေတြရႏိုင္လို႔ MyOpenAds နဲ႔ လက္တြဲေၾကာ္ျငာသင့္တာလဲ?
၁။ Geo Targeting, Interest Group Targeting မ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္း၊ မိမိေၾကာ္ျငာခ်င္ေသာ ေန႔ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ကိုတိတိက်က် သတ္မွတ္ေၾကာ္ျငာႏို္င္ေသာေၾကာင့္ မိမိထုတ္ကုန္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အင္တာနက္ ေၾကာ္ျငာ Campaign မ်ားဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
၂။ အခ်ိဳ႕ေသာ Ad Channel မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာသကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ Size မ်ားအတိုင္းသာ ေၾကာ္ျငာႏိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ Desktop, Tablet, Mobile မ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာရရိွႏိုင္ေသာ အရြယ္အစား (၂၀) အနက္ Website တြင္ လြတ္ေနေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေၾကာ္ျငာအရြယ္အစားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ျပသေပးႏိုင္ျခင္း
၃။ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ေၾကာ္ျငာစရိတ္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ထိေရာက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ CPM, CPC အစရိွသည့္ ေၾကာ္ျငာပံုစံမ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္း

“ဒီအခ်က္အကုန္လား” လို႔ ေမးစရာရိွပါတယ္။ မကုန္ေသးပါဘူး။
လူၾကီးမင္း၏ ထုတ္ကုန္ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား၊ ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္၊ ေၾကာ္ျငာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး လက္ရိွ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္တြင္ အထိေရာက္ဆံုး ေၾကာ္ျငာ Campaign မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မယ့္ Customized အစီအစဥ္မ်ားစြာ ရိွပါတယ္။ MyOpenAds ၏ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရိွေအာင္ စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

MyOpenAds ကို ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ?
ဖုန္းနံပတ္ (+95) 9 78300 4008 သို႔ ေန႔စဥ္ မနက္ ၈ နာရီမွ ည ၉ နာရီအတြင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သလို
လူၾကီးမင္း၏ အမည္၊ ကုမၸဏီအမည္(ေဖာ္ျပ၍ရပါက)၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ အစရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို [email protected] သို႔လည္းေကာင္း https://www.facebook.com/MyOpenAds/ ၏ Chat Box သို႔လည္းေကာင္း ေပးပို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

လူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆံုး ေၾကာ္ျငာမ်ား ဖန္တီးေပးဖို႔ MyOpenAds က အသင့္ရိွေနပါတယ္။

MyOpenAds
Premium Online Advertising
W-1, Yankin Garden Housing, Sayar San Road, Yankin Township, Yangon.
(+95) 9 78300 4008
[email protected]
https://www.facebook.com/MyOpenAds

Staff Writter

Leave a Reply

Your email address will not be published.